Plná moc

25.01.2018 14:00

P l n á    m o c

 

Já níže podepsaný

zmocnitel

 

Jméno a příjmení…………………………….. narozen dne………………………

 

Bytem ………………………………………….

 

u d ě l u j i    p l n o u    m o c

 

zmocněnci

 

Jméno a příjmení…………………………….. narozen dne………………………

 

Bytem ………………………………………….

 

k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech při jednání  členské schůze, případně na náhradní členské schůzi firmy DRUPO  výrobní družstvo Horní Cerekev konané dne 29.6.2018.

 

Zejména aby:

  • činil mým jménem veškeré úkony včetně písemných
  • hlasoval o bodech jednání včetně usnesení, kde je hlasování vyžadováno
  •  

V …………………….dne……………..

 

 

Zmocnitel:………………………………….

                      Podpis

 

Plnou moc přijímám

 

 

Zmocněný …………………………………..

                         Podpis

Zpět
DRUPO výrobní družstvo - netkatalog.cz Pracovní oděvy, obuv - netkatalog.cz

Kontakt

DRUPO výrobní družstvo Březinova 323
Horní Cerekev 394 03
565 396 421
565 396 422
565 396 423