Pozvánka VČS 2018

12.06.2018 15:06

DRUPO   výrobní družstvo   Horní Cerekev

 

 

P O Z V Á N K A

na 66. výroční členskou schůzi

 

 

která se bude konat v pátek 29. června 2018 ve 12.30 hod. v jídelně

družstva na provozovně S-01 v Horní Cerekvi, ul. Polní 442

 

 

P r o g r a m

1. Zahájení – schválení pořadu jednání a volba pracovního předsednictva

2. Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové), volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Zpráva mandátové komise

4. Zpráva představenstva o činnosti družstva a hospodářských výsledcích za rok 2017

5. Zpráva kontrolní komise družstva včetně stanoviska k roční účetní závěrce

6. Schválení roční účetní závěrky a návrh n zaúčtování hospodářského výsledku

7. Návrh prodeje provozovny v Počátkách a ostatní racionalizační opatření

8. Diskuse

9. Návrh a schválení usnesení VČS

10. Závěr

____________________________________________________________________________________

 

V případě, že schůze nebude schopna se usnášet z důvodu nepřítomnosti požadovaného počtu členů, svolává představenstvo dle zákona

 č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)

 

Náhradní členskou schůzi

 

na pátek 29. června 2018 ve 13.00 hod., v jídelně družstva na provozovně S-01

v Horní Cerekvi, ul. Polní 442

se stejným programem schůze.

 

 

Za představenstvo družstva:

 

Ing. Čechová Jana, předsedkyně družstva, v.r.

 Hlaváček Miroslav, člen představenstva, v.r.

 

 

 

 

 

Zpět
DRUPO výrobní družstvo - netkatalog.cz Pracovní oděvy, obuv - netkatalog.cz

Kontakt

DRUPO výrobní družstvo Březinova 323
Horní Cerekev 394 03
565 396 421
565 396 422
565 396 423