Pozvánka ČS 2018

25.01.2018 14:00

DRUPO   výrobní družstvo   Horní Cerekev

 

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi

 

 

která se bude konat v pátek 16. února 2018 ve 12.30 hod. v jídelně

družstva na provozovně S-01 v Horní Cerekvi, ul. Polní 230

 

 

P r o g r a m

1. Zahájení – schválení pořadu jednání a volba pracovního předsednictva

2. Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové), volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Zpráva mandátové komise

4. Zpráva představenstva o ekonomické situaci družstva

5. Návrh organizačních změn

6. Stanovisko kontrolní komise

7. Různé

8. Diskuse

9. Návrh a schválení usnesení členské schůze

10. Závěr

____________________________________________________________________________________

 

V případě, že schůze nebude schopna se usnášet z důvodu nepřítomnosti požadovaného počtu členů, svolává představenstvo dle zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)

 

Náhradní členskou schůzi

 

na pátek 16. února 2018 ve 13.00 hod., v jídelně družstva na provozovně S-01

v Horní Cerekvi, ul. Polní 230

se stejným programem schůze.

 

 

Za představenstvo družstva:

 

Ing. Čechová Jana, předsedkyně družstva, v.r.

Ing. Kubiska Luděk, místopředseda družstva, v.r.

 

 

 

 

 

Zpět
DRUPO výrobní družstvo - netkatalog.cz Pracovní oděvy, obuv - netkatalog.cz

Kontakt

DRUPO výrobní družstvo Březinova 323
Horní Cerekev 394 03
565 396 421
565 396 422
565 396 423