Pozvánka VČS 2017

27.05.2016 00:00

DRUPO   výrobní družstvo   Horní Cerekev

 

P O Z V Á N K A

Na 65. výroční členskou schůzi

 

která se bude konat v pátek 16. června 2017 ve 12.30 hod. v jídelně

družstva na provozovně S-01 v Horní Cerekvi, ul. Polní 230

P r o g r a m

1. Zahájení – schválení pořadu jednání a volba pracovního předsednictva

2. Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové), volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Zpráva mandátové komise

4. Zpráva představenstva o činnosti družstva a hospodářských výsledcích za rok 2016

5. Zpráva kontrolní komise družstva včetně stanoviska k roční účetní závěrce

6. Schválení roční účetní závěrky a návrh na zaúčtování hospodářského výsledku

7. Diskuse

8. Návrh a schválení usnesení VČS

9. Závěr

 

V případě, že schůze nebude schopna se usnášet z důvodu nepřítomnosti požadovaného počtu členů, svolává představenstvo dle zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)

 

Náhradní členskou schůzi

 

Na pátek 16. června 2017 na 13.00 hod., v jídelně družstva na provozovně S-01

v Horní Cerekvi, ul. Polní 230

 

se stejným programem schůze.

 

Roční účetní závěrka je členům k dispozici a k nahlédnutí na ústředí družstva.

 

 

Za představenstvo družstva:

 

Ing. Čechová Jana, předsedkyně družstva, v.r.

Ing. Kubiska Luděk, místopředseda družstva, v.r.

Zpět
DRUPO výrobní družstvo - netkatalog.cz Pracovní oděvy, obuv - netkatalog.cz

Kontakt

DRUPO výrobní družstvo Březinova 323
Horní Cerekev 394 03
565 396 421
565 396 422
565 396 423